Uncategorized

Ubezpieczenie OC

Czym jest OC?

            OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jak większość rodzajów ubezpieczenia, również to jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Takie ubezpieczenie daje ochronę ubezpieczeniową. W razie gdyby ubezpieczony był zobowiązany do naprawienia jakiejś szkody, którą wyrządził w następstwie czynu niedozwolonego, ubezpieczenie sprawia, że nie musi on płacić ze swojej kieszeni, ale kwotę pokrywa ubezpieczyciel. Zakład ubezpieczeniowy przejmuje na siebie odpowiedzialność ekonomiczną za skutki szkód, które są wyrządzane osobom trzecim. Same ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne. Najbardziej znane są oczywiście ubezpieczenia OC samochodowe. Aby wykupić takie ubezpieczenie, należy znaleźć odpowiednie towarzystwo ubezpieczeń. Na polskim rynku jest ich całe mnóstwo, więc naprawdę jest w czym wybierać. Są różne składki ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie samochodowe musi być opłacane regularnie i nie można jeździć samochodem bez aktualnych ubezpieczeń OC i AC. Zazwyczaj podejmuje się współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym długoterminowo. Oczywiście samo ubezpieczenie ważne jest zazwyczaj rok – niektóre towarzystwa przypominają po tym okresie o przedłużeniu ubezpieczenia. Składki mają różne wysokości.

Continue reading

Kiedy należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Nie każde tłumaczenie może być wykonane przez tego samego tłumacza. Niektóre dokumenty wymagają przekładu uwierzytelnionego, czyli pod przysięgą, który może być wykonany tylko przez tłumacza przysięgłego. Kiedy jest to konieczne?

Tłumaczenia zwykłe, czyli nieprzysięgłe stosowane są najczęściej. W ten sposób tłumaczy się strony internetowe, książki, foldery reklamowe, instrukcje obsługi, korespondencję oraz wiele innych treści.

Continue reading