Uncategorized

Kiedy brać pożyczkę pod zastaw?

Każda pożyczka może nieść ze sobą znaczące konsekwencje dla domowego budżetu i stanu finansowego konsumenta. Łatwość z jaką można zdobyć pieniądze sprawia, że wiele osób wpada w pułapkę zadłużenia. O konsekwencjach warto jednak myśleć nie po fakcie, a zanim popełnimy błąd. Dlatego też pożyczka pod zastaw nieruchomości powinna być ostatecznością. Czasem to jednak jedyny sposób, aby przeprowadzić skuteczne oddłużenie.

Continue reading

Ubezpieczenie OC

Czym jest OC?

            OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jak większość rodzajów ubezpieczenia, również to jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Takie ubezpieczenie daje ochronę ubezpieczeniową. W razie gdyby ubezpieczony był zobowiązany do naprawienia jakiejś szkody, którą wyrządził w następstwie czynu niedozwolonego, ubezpieczenie sprawia, że nie musi on płacić ze swojej kieszeni, ale kwotę pokrywa ubezpieczyciel. Zakład ubezpieczeniowy przejmuje na siebie odpowiedzialność ekonomiczną za skutki szkód, które są wyrządzane osobom trzecim. Same ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne. Najbardziej znane są oczywiście ubezpieczenia OC samochodowe. Aby wykupić takie ubezpieczenie, należy znaleźć odpowiednie towarzystwo ubezpieczeń. Na polskim rynku jest ich całe mnóstwo, więc naprawdę jest w czym wybierać. Są różne składki ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie samochodowe musi być opłacane regularnie i nie można jeździć samochodem bez aktualnych ubezpieczeń OC i AC. Zazwyczaj podejmuje się współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym długoterminowo. Oczywiście samo ubezpieczenie ważne jest zazwyczaj rok – niektóre towarzystwa przypominają po tym okresie o przedłużeniu ubezpieczenia. Składki mają różne wysokości.

Continue reading