Pulmonolog pomoże

DSCN0820Wśród lekarzy specjalistów, którzy do wykonywani swojego zawodu muszą dysponować ogromną wiedzą medyczną oraz wielkim doświadczeniem, są między innymi pulmonolodzy. Każdy specjalista w dziedzinie pulmonologii, obok diagnozowania i leczenia schorzeń układu oddechowego, powinien dodatkowo prowadzić kampanie, których celem jest przedstawianie chociażby zagrożeń związanych z paleniem papierosów czy wykonywaniem pracy w trudnych warunkach. Do zadań pulmonologa, należy również prowadzenie działań profilaktycznych we wszystkich miejscach pracy, gdzie panujące warunki w zdecydowanym stopniu podnoszą ryzyko wystąpienia chorób płuc. Mowa w tym momencie przede wszystkim o miejscach, gdzie w procesach produkcyjnych wykorzystywany jest azbest oraz o kopalniach. Chorobami zawodowymi układu oddechowego, z którymi zmagają się w swojej pracy lekarze pulmonolodzy jest między innymi pylica płuc. Lekarzem pulmonologiem, można zostać na drodze odbycia specjalistycznych szkoleń, zakończonych egzaminem, składającym się z części praktycznej i teoretycznej.