Lekarz i rodzina

Lekarzem, który zajmuje się szczegółowymi badaniami oraz leczeniem szczególnie groźnych i trudnych chorób płuc jest pulmonolog. Od razu należy dodać, że specjaliści w dziedzinie pulmonologii w kręgu swoich zainteresowań oprócz wspomnianych już schorzeń płuc, zajmują się również wszelkiego rodzaju chorobami, bezpośrednio powiązanymi z układem oddechowym i jego funkcjonowaniem.

Na podstawie tego, co zostało do tej pory przedstawione, można śmiało powiedzieć, że obok płuc, pulmonolodzy zajmują się również dysfunkcjami w obrębie nosa czy gardła. Wśród schorzeń, z którymi zmagają się w swojej codziennej pracy fachowcy pulmonolodzy, można dokonać najogólniejszej klasyfikacji na choroby o podłożu infekcyjnym, choroby zawodowe i choroby nowotworowe. Gdy chodzi o choroby o podłożu infekcyjnym, to wśród nich na jednym z czołowych miejsc można wskazać grypę. Wśród chorób zawodowych, będących w kręgu zainteresowań fachowców pulmonologów, można wskazać między innymi pylicę płuc, szczególnie często spotykaną u pracujących w kopalniach górników.