Psychoterapia – leczenie lęków

Lęk jest uczuciem nam znanym, którego nieraz doświadczyliśmy. Wiele z nas odczuwa lęk związany z problemami w pracy, ważnymi egzaminami lub podejmowaniem trudnych decyzji. Bardzo często u ludzi pojawia się również lęk wysokości, strach przed pająkami, czyli tzw. arachnofobia, u jeszcze innych występuje lęk, gdy znajdują się w małych pomieszczeniach – jest to tzw. klaustrofobia.

Ogólnie lęk jest określany jako negatywny stan emocjonalny, który pojawia się w sytuacji zagrożenia. Jest to również proces wewnętrzny, ale na szczęście nie wiąże się on z bezpośrednim zagrożeniem czy bólem. Można oczywiście z nim wygrać i go przezwyciężyć. Podstawą leczenia różnego rodzaju lęków jest psychoterapia. Może ona trwać od kilku tygodni, miesięcy, do czasem nawet kilku lat. Psychoterapia obejmuje zbiór technik leczenia, bądź wspomagających leczenie lęków oraz problemów natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych metod jest kontakt interpersonalny.

Jest to specjalny rodzaj rozmowy terapeutycznej ukierunkowanej na problemy chorego oraz na jego nieprawidłowy sposób postrzegania świata. Celem psychoterapii jest ukierunkowanie na zmianę zachowań i postaw pacjenta oraz na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podwyższenie poziomu samokontroli oraz radzenie sobie z lękami i stresem. Psychoterapię powinni przeprowadzać wyłącznie psychoterapeuci, czyli osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tej dziedzinie. Zazwyczaj są to psychologowie, rzadziej psychiatrzy. Jedną ze stosowanych przez nich metod walki z lękami jest desensytyzacja. Polega ona na oswajaniu się z rzeczą lub sytuacją, która wzbudza lęk u pacjenta. Należy to robić powoli i z wyczuciem – stopniowo. Kolejnym sposobem na pozbycie się lęku jest terapia implozywna.

Jest to swego rodzaju rzucenie pacjenta na głęboką wodę, gdyż polega na intensywnym i długotrwałym oddziaływaniu bodźca, który wywołuje u niego lęk. Celem tej terapii jest pokazanie pacjentowi, że kontakt z bodźcem, który odpowiada za wywołanie lęku, nie jest taki straszny, jak mu się wcześniej wydawało. Niestety nie każda osoba jest gotowa na taki rodzaj terapii. Wówczas należy zastosować inne metody. Bardzo ważna jest bliskość drugiej osoby. Dzięki jej obecności lęk na pewno wówczas będzie mniejszy. Warto nauczyć się również sztuki relaksacji. Odwrócenie uwagi to kolejna skuteczna metoda. Przykładowo osoby, które boją się publicznych wystąpień, nie powinny patrzeć na publiczność. Gdy jednak wszystkie powyższe metody nie przynoszą efektów, a lęk jest na tyle uciążliwy, że utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie, należy zastosować leczenie farmaceutyczne. Leki przywracają równowagę biochemiczną, przez co stan pacjenta ulega poprawie.