Mediacje – sposób na satysfakcjonujące zakończenie sporu

Nie każdy konflikt musi kończyć się sprawą sądową. Jest alternatywa – to mediacje, które obecnie stanowią próbę rozwiązania sporów w sposób ugodowy. Czym dokładnie jest mediacja? Na jakich zasadach powinna się odbywać? Jakie są główne zalety tej metody?

konflikt

Czym jest mediacja?

Mediacja to słowo pochodzące od łacińskiego mediatio, mediare, co oznacza pośredniczenie, bycie w środku. Termin ten stosowany do opisu metody rozwiązywania sporów, w której poza stronami uczestniczy jeszcze osoba trzecia – mediator.

Głównym celem mediacji jest wspólne rozwiązanie sporu w taki sposób, aby każda ze stron mogła uzyskać satysfakcjonujący wynik – konsensus. W rezultacie nie ma potrzeby wkraczania na drogę sądową – mediacja niesie zatem szereg zalet, które powodują, że obecnie jest ona stosowana coraz częściej.

Rodzaje mediacji

Mediacje można podzielić na kilka różnych kategorii w zależności od tego, jakiego obszaru spraw dotyczą, a także z jakiej inspiracji są one prowadzone.

Pierwszy podział dzieli mediacje na dwie kategorie – to mediacja sądowa oraz mediacja umowna.

Mediacjami sądowymi nazywa się te, które odbywają się z inspiracji stron, sądu w toku postępowania sądowego, za zgodą stron, które decydują się wtedy na rozpoczęcie mediacji, by wypracować porozumienie. Mediacja sądowa może odbywać się także w przypadku spraw karnych – wtedy strony mogą spotkać się osobiście lub też mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, aby potem przekazać im wzajemne stanowiska.

Drugi typ mediacji to mediacje umowne. To rodzaj mediacji dobrowolnych, w którym strony samodzielnie mogą wybrać mediatora oraz zakres prowadzonych mediacji.

Dodatkowo, mediacja może być również podzielona na różne kategorie pod względem przedmiotu, którego dotyczy. Wyróżnia się między innymi:

  • mediacje rodzinne
  • mediacje małżeńskie
  • mediacje w sprawach spadkowych
  • mediacje w sprawach cywilnych
  • mediacje gospodarcze
  • mediacje pracownicze
  • mediacje w sporach urzędowych
  • mediacje w sprawach karnych

Na jakich zasadach odbywa się mediacja?

O mediacjach można mówić tylko wtedy, gdy odbywają się one na określonych zasadach. Jakie są najważniejsze zasady mediacji?

Główną cechą mediacji jest jej dobrowolność, dlatego może do niej dojść tylko wtedy, gdy każda ze stron zgadza się na taką formę rozwiązania sporu.

Także bardzo ważną zasadą mediacji jest neutralność mediatora oraz miejsca, w którym odbywa się mediacja. Mediator musi być osobą niezależną, bezstronną, która nie narzuca nikomu swoich poglądów, rozwiązań. Także mediator nie może dążyć do tego, aby strony koniecznie się ze sobą porozumiały.

Mediacje powinny odbywać się też według zasady poufności. Oznacza to, że wszelkie informacje uzyskane w tym właśnie procesie powinny być zachowane w tajemnicy.

Jakie są główne zalety mediacji?

Mediacja ma wiele zalet, wśród których znajdują się między innymi:

Całkowite zażegnanie sporu – rozwiązanie sporu na skutek mediacji może satysfakcjonować każdą ze stron, co pozwala na ostateczne, całkowite zażegnanie sporu.

Skrócenie czasu trwania sprawy – mediacje powodują, że rozwiązanie sporu jest krótsze niż przed sądem.

Niskie koszty mediacji – jest ona tańsza niż wejście na ścieżkę sądową, dlatego też jest ona korzystna dla stron, które chcą rozwiązać spór bez ponoszenia wysokich wydatków.

Posiada moc ugody sądowej – gdy ugoda mediacyjna zostanie potwierdzona przez sąd, wówczas posiada ona moc ugody sądowej, dlatego nie można dowolnie się z niej wycofać.

Zatem mediacje rodzinne czy też mediacje gospodarcze to korzystna alternatywa dla rozwiązania sprawy na drodze postępowania sądowego. Dzięki wsparciu dobrego mediatora strony mogą dojść do porozumienia, które zadowoli każdą z nich.