Kiedy należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Nie każde tłumaczenie może być wykonane przez tego samego tłumacza. Niektóre dokumenty wymagają przekładu uwierzytelnionego, czyli pod przysięgą, który może być wykonany tylko przez tłumacza przysięgłego. Kiedy jest to konieczne?

Tłumaczenia zwykłe, czyli nieprzysięgłe stosowane są najczęściej. W ten sposób tłumaczy się strony internetowe, książki, foldery reklamowe, instrukcje obsługi, korespondencję oraz wiele innych treści.

Jednak nie wszystkie treści mogą być tłumaczone jako nieprzysięgłe – dotyczy to przede wszystkim tej dokumentacji, która niesie ze sobą moc prawną i na jej podstawie wykonuje się istotne czynności mające konsekwencje prawne. Wówczas potrzebne będą usługi tłumaczeń uwierzytelnionych, czyli przysięgłych.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która specjalizuje się w profesjonalnym tłumaczeniu ważnych dokumentów. Posiada on do tego odpowiednie uprawnienia, które uzyskuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego.

Z usług tłumacza przysięgłego należy skorzystać w przypadku przekładów określonych rodzajów dokumentów, na przykład zaliczają się do nich:

  • dokumentacja procesowa, na przykład wyroki sądowe
  • dokumenty urzędowe, w tym akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
  • umowy notarialne
  • certyfikaty, dyplomy, świadectwa i inne
  • dokumenty potrzebne przy sprowadzeniu samochodu z zagranicy

Tłumacz przysięgły poświadcza poprawność tłumaczenia i jego zgodność z oryginałem przez umieszczenie na nim swoich danych oraz pieczęci. W przypadku błędów w tłumaczeniu może narazić się na kary.

Gdzie można skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Usługi tego rodzaju oferowane są obecnie w całej Polsce dla różnych języków, w tym języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego czy rosyjskiego. Rzadziej można spotkać się z usługami tłumaczeń przysięgłych dla języków mniej popularnych, egzotycznych.

Tłumaczenia pod przysięgą są odpłatne – ceny są wyższe niż w przypadku tłumaczeń zwykłych, co ma związek z ich specyfiką.

Z usług tłumaczeń uwierzytelnionych można korzystać osobiście w biurach tłumaczeń, ale również istnieje możliwość zlecenia usługi przez internet.

Do skorzystania ze swoich usług tłumaczeń przysięgłych zaprasza tłumacz przysięgły języka niemieckiego Izabela Niewiadomska, która oferuje je w Piasecznie. Więcej informacji o ofercie można zaleźć na stronie internetowej: https://izabelaniewiadomska.pl/.